دانشجوياني كه تاكنون موفق به دريافت كارت دانشجويي نشده اند

دانشجوياني كه تاكنون موفق به دريافت كارت دانشجويي نشده و به آموزش نيز اطلاع نداده اند، هر چه سريعتر جهت مشخص شدن وضعيت كارت به آموزش (خانم حسينيان) مراجعه كنند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب