برگزاري كارگاه جوشكاري رشته هاي عمران و الكتروتكنيك

به اطلاع كليه دانشجويان درس كارگاه جوشكاري (رشته هاي عمران و الكتروتكنيك) ميرساند: كارگاه جوشكاري از روز شنبه 5 بهمن ساعت 8:00 صبح در محل موسسه برگزار ميگردد.حضور كليه دانشجوياني كه اين درس را انتخاب نموده اند الزامي است.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب