محل برگزاري كلاس هاي تربيت بدني نيم سال اول 94-95

به اطلاع دانشجوياني كه در ترم جاري درس تربيت بدني را اخذ نموده اند مي رساند كليه اين كلاس ها در محل جديد ساختمان دانشگاه شانديز برگزار مي شود.

به اطلاع دانشجوياني كه در ترم جاري درس تربيت بدني را اخذ نموده اند مي رساند كليه اين كلاس ها در محل جديد ساختمان دانشگاه شانديز برگزار مي شود. 

اطلاعات تكميلي از طريق سايت دانشگاه و سامانه پيامكي به  نظر دانشجويان خواهد رسيد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب