محل برگزاري كلاس تربيت بدني(2)

به اطلاع دانشجويان درس تربين بدني (2) مي رساند محل برگزاري اين درس در دانشگاه فردوسي مي باشد.جهت اطلاع از محل دقيق برگزاري به ادامه مطلب مراجعه نماييد.

 

محل برگزاري درس تربيت بدني(2) با توجه به گروه انتخابي در دانشگاه فردوسي به شرح جدول ذيل مي باشد.

 

 

گروهجنسيتروزساعتآدرس
1برادراندوشنبه12-14زمين چمن امام رضا(دانشكده تربيت بدني)
2برادراندوشنبه12-14زمين فوتسال جنب دانشكده تربيت بدني
3خواهراندوشنبه14-16سالن كوثر دانشگاه فردوسي
4خواهراندوشنبه14-16سالن كوثر دانشگاه فردوسي
5خواهراندوشنبه14-16سالن امام خميني دانشگاه فردوسي

 

 

 

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب