زمان بندي انتخاب واحد 94-1

انتخاب واحد از 10 شهريور ماه آغاز ميگردد. جدول زمان بندي انتخاب واحد به تفكيك رشته و گروه در ادامه قابل مشاهده است

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۴۸KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب