درس اختياري «آشنايي با ارزش هاي دفاع مقدس» و «فرهنگ و تمدن اسلام و ايران»

به اطلاع مي رساند: دانشجوياني كه مطابق با چارت درسي خود نياز به اخذ درس اختياري دارند، مي توانند در صورت تمايل درس «آشنايي با ارزش هاي دفاع مقدس» يا درس «فرهنگ و تمدن اسلام و ايران» را انتخاب واحد نمايند. لازم به ذكر است نمره اين درس مانند ساير دروس در معدل دانشجو مؤثر خواهد بود.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب