تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 95-94

اطلاع از زمان انتخاب واحد و تقويم كامل آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 95 در ادامه مطلب ...

تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 95-94

مـؤسسه آمـوزش عـالـي شـانـديـز

 

 

1- انتخاب واحد : سه شنبه 10 شهريور 94  لغايت  چهار شنبه 18 شهريور 94

2- آغاز نيمسال تحصيلي: شنبه 28 شهريور 94

3- حذف و اضافه: 5 مهر 94 لغايت 7 مهر 94

4- آخرين مهلت حذف تكدرس:  چهار شنبه 9 دي 94

5- ارزشيابي اساتيد و دريافت كارت ورود به جلسه امتحان: شنبه  9 دي 94 لغايت سه شنبه  22 دي 94

6- پايان كلاس ها : پنجشنبه 17 دي 94

7- امتحانات :  شنبه 26 دي 94  لغايت  8 بهمن 94

 

توجه: در روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي امتحانات برگزار نمي شود.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب