اطلاعيه مهم در خصوص انتخاب واحد و حذف و اضافه نيمسال دوم 94-95

به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند : مطابق آئين نامه آموزشي درصورتيكه دانشجو در نيمسال تحصيلي قبل مشروط شده باشد در نيمسال جاري مجاز به انتخاب واحد حداكثر14واحد مي باشد.رعايت اين موضوع الزامي بوده و تبعات ناشي از عدم رعايت آن به عهده دانشجو مي باشد.لازم به ذكر است دانشجويان درحال فارغ التحصيل(دانشجويان ترم آخر)نياز به رعايت اين ماده قانوني نمي باشند. "توجه:در صورتي دانشجو درحال فارغ التحصيل مي باشد كه با اخذ حداكثر24واحد فارغ التحصيل گردد".در اينصورت دانشجويان درحال فارغ التحصيلي كه در نيمسال تحصيلي قبل خود مشروط شده اند درصورتي مي توانند بيشتر از14واحد درس اخذ نمايند كه كليه واحد هاي باقيمانده خود (درصورتيكه حداكثربا24واحدفارغ التحصيل شوند) را انتخاب واحد نمايند

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب