دفاع پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد خانم برهاني مورخ 20 ارديبهشت

جلسه دفاع پايان نامه خانم برهاني دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد حسابداري مديريت با عنوان «عوامل محرك انعطاف پذيري حسابداري مديريت و تأثيرات آن بر سازمان» در تاريخ پنج شنبه 20 ارديبهشت 1397 ساعت 17 برگزار مي گردد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب