اطلاعيه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال اول 92

بدينوسيله به استحضار مي رساند برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 93-92 به شرح ذيل اعلام مي گردد:

 

 

برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 93-92 را در فايل پيوست مشاهده فرماييد ...

دریافت فایل پیوست (حجم فایل: ۳۳KB)
لینک کوتاه لینک کوتاه مطلب