اطلاعيه ثبت نام تكميل ظرفيت بهمن 92

ضمن عرض تبريك جهت قبولي كليه پذيرفته شدگان در رشته هاي كارشناسي و كارداني به اطلاع مي رساند جهت ثبت نام مي توانيد طبق جدول زمانبندي ذيل از ساعت 8 الي 15 به موسسه مراجعه فرمايند...

ضمن عرض تبريك جهت قبولي كليه پذيرفته شدگان در رشته هاي كارشناسي و كارداني به اطلاع مي رساند جهت ثبت نام مي توانيد طبق جدول زمانبندي ذيل از ساعت 8 الي 15 به موسسه مراجعه فرمايند.

آدرس : ساختمان شماره يك : مشهد بلوار وكيل آباد _ وكيل آباد 8 پلاك 8/1 موسسه شانديز

تلفن : 0511883847    و     0511883846 

  

 

 

كارشناسي ناپيوسته 

يكشنبه و دوشنبه 20 و 21 بهمن

ساعت 8 الي 15

 

 

آزمون سراسري    

چهارشنبه و پنجشنبه 23 و 24 بهمن   

ساعت 8 الي 15

 

 

فني و حرفه اي      

يكشنبه و دوشنبه 27 و 28 بهمن

ساعت 8 الي 15

 

 

 

 

 مدارك جهت ثبت نام براي كارداني پيوسته (فني و حرفه اي) :

 

1-  اصل يا گواهي موقت مدرك متوسطه و 2برگ تصوير آن

2-  اصل ريز نمرات سه ساله و 2برگ تصوير آن
3-  تائيديه تحصيلي دوره متوسطه از باجه پست

4-  عكس 3*4 ( تعداد 6قطعه ) تهيه شده در سال جاري و پشت نويسي شده

5-  تعداد 2 برگ تصوير از تمام صفحات شناسنامه

6-  تعداد 2 نسخه تصوير پشت و روي كارت ملي

7-  مدرك مشخص كننده وضيعت نظام وظيفه ( فرم شماره 2يا3 مربوط به نظام وظيفه از آخرين محل تحصيل )

 

 

 مدارك جهت ثبت نام براي كارشناسي ناپيوسته (كارداني به كارشناسي) :

 

1-  اصل يا گواهي موقت مدرك كارداني ( يا فرم شماره9 )

2-  گواهي معرفي به حوزه نظام وظيفه دوره كارداني ( مخصوص مشمولان )

3-  عكس 3*4 ( تعداد 6قطعه ) تهيه شده در سال جاري و پشت نويسي شده
4-  تعداد 2 برگ تصوير از تمام صفحات شناسنامه

5-  تعداد 2 نسخه تصوير پشت و روي كارت ملي

 

مدارك جهت ثبت نام براي كارداني ناپيوسته و كارشناسي پيوسته ( آزمون سراسري )  :

 

1-  اصل يا گواهي موقت مدرك متوسطه و پيش دانشگاهي و 2برگ تصوير آن

2-  اصل ريز نمرات سه ساله و پيش دانشگاهي و 2برگ تصوير آن
3-  تائيديه تحصيلي دوره متوسطه از باجه پست

4-  عكس 3*4 ( تعداد 6قطعه ) تهيه شده در سال جاري و پشت نويسي شده

5-  تعداد 2 برگ تصوير از تمام صفحات شناسنامه

6-  تعداد 2 نسخه تصوير پشت و روي كارت ملي

7-  مدرك مشخص كننده وضيعت نظام وظيفه ( فرم شماره 2يا3 مربوط به نظام وظيفه از آخرين محل تحصيل )

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب