ارائه درس دانش خانواده و جمعيت

به اطلاع ميرساند: برابر مصوبه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، از اين پس درس دانش خانواده و جمعيت ( 2 واحد ) به جاي درس جمعيت و تنظيم خانواده ارائه شده است و لازم است كليه دانشجويان كه تا كنون درس جمعيت و تنظيم خانواده را پاس نكرده اند، نسبت به انتخاب واحد اين درس اقدام نمايند. لازم به ذكر است كه واحد درسي دانش خانواده و جمعيت براي كليه دانشجويان ورودي 92 و بعد از آن الزامي است.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب