اطلاعيه مهم در خصوص كارت حضور در امتحانات پاياني

مهلت تكميل فرم ارزش يابي اساتيد و دريافت كارت حضور در جلسات پايان ترم

دانشجويان گرامي موظفند حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان نيمسال دوم سال تحصيلي 90-91 نسبت به تكميل فرم ارزشيابي اساتيد و همچنين دريافت كارت حضور در جلسات امتحاني اقدام نمايند .

توجه :

        آخرين مهلت تكميل فرم ارزشيابي اساتيد 91/3/20 مي باشد.

        در بازه امتحانات از حضور دانشجويان بدون همراه داشتن كارت ورود به جلسات امتحاني جلوگيري به عمل مي آيد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب