اطلاعيه مهم برگزاري كلاس هاي روز جمعه 30 فروردين ماه

كليه كلاس هاي روز پنج شنبه به صورت فوق العاده در تاريخ جمعه 30 فروردين 1392 تشكيل خواهد شد. به جز موارد ذيل كه جبراني آنها متعاقبا با هماهنگي استاد اعلام خواهد شد

كلاس هايي كه برگزار نمي گردند:

پول و ارز استاد جلالي

طراحي فني استاد نيك پور

كاربرد نرم افزار استاد زجاجي

ساختمان داده استاد سلامي

مباني ديجيتال استاد غياثي زاده

كارگاه هيدروليك و كارگاه سيم پيچي استاد باقر زاده

مباني برنامه سازي استاد مهدوي

مباني مهندسي نرم افزار استاد پورسياه

تحليل مدار استاد مديرخازني

روستا استاد همايي

فيزيك مكانيك استاد محمدي

 

ساير كلاس ها برگزار خواهد شد و عواقب عدم حضور بر عهده دانشجو خواهد بود.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب