اطلاعيه مهم انتخاب واحد

اعلام بازه مجدد جهت انتخاب واحد

قابل توجه دانشجويان محترم:


با توجه به درخواست مكرر دانشجويان ، بازه مجددي براي انتخاب واحد تمامي دانشجويان به
شرح ذيل اعلام مي گردد.


يكشنبه       1390/11/23 


دوشنبه       1390/11/24


سه شنبه    1390/11/25

 


لازم به ذكر است كه اين بازه به هيچ عنوان قابل تمديد نخواهد بود.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب