اطلاعيه جديد ترم تابستاني 1391 موسسه آموزش عالي شانديز

ليست تكميل شده دروس ارائه شده ترم تابستاني 91 اعلام گرديد.

ليست تكميلي دروس ارائه شده ترم تابستاني 91 اعلام گرديد.

 

دريافت فايل pdf 

دریافت فایل پیوست (حجم فایل: ۱۳۶KB)
لینک کوتاه لینک کوتاه مطلب