اطلاعيه ارزشيابي اساتيد و دريافت كارت ورود به جلسه امتحان

جهت آگاهي از چگونگي انجام ارزشيابي، به ادامه مطلب رجوع شود.

 

*قابل توجه كليه دانشجويان*


جهت ارزشيابي اساتيد و دريافت كارت ورود به جلسه امتحان از مورخ 1390/9/26 لغايت 1390/10/24 به پورتال دانشجوئي مراجعه نماييد، لازم به ذكر است در صورت انجام نشدن ارزشيابي، قادر به انتخاب واحد ترم آينده نخواهيد بود.

 

بديهي است در صورت داشتن مشكل مالي، پورتال دانشجويي فعال نخواهد بود

(مراجعه به امور مالي)

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب