اطلاعيه آموزشي در خصوص ترم تابستان و معرفي به استاد

جهت اطلاع از آئين نامه آموزشي به ادامه مطلب مراجعه نماييد.....

به اطلاع ميرساند دانشجوياني كه با اخذ حداكثر 8 واحد فارغ التحصيل مي گردند، مي توانند:

 

در صورتيكه تعداد دروس باقيمانده دانشجو بيش از 2 درس  و حداكثر 8 واحد است مي توانند واحدهاي باقيمانده خود را در ترم تابستان اخذ نمايند. چنانچه دروس باقيمانده آنها حداكثر 2 درس است، دانشجو مي تواند اين دروس را به صورت معرفي به استاد در نيمسال مهر يا بهمن انتخاب واحد نمايند.

يادآور ميشود اين اطلاعيه فقط مخصوص آن دسته از دانشجوياني است كه با اخذ حداكثر 8 واحد فارغ التحصيل مي شود.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب