اطلاعيه مهم 2 ترم مشروطي

دانشجوياني كه در طي تحصيل تاكنون دو ترم مشروط شده اند، حق ادامه تحصيل از آنها سلب مي‌شود...

 

-((ماده 29 آيين نامه آموزشي: در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي، اعم از متوالي يا متناوب، كمتر از 12 باشد در هر مرحله اي كه باشد از ادامه تحصيل محروم مي گردد.))

نظر به اينكه جنابعالي در طي تحصيل تاكنون دو ترم مشروط شده ايد، حق ادامه تحصيل از شما سلب مي‌شود.

عليهذا مراتب به كميسيون موارد خاص استان اعلام تا چنانچه موافقت فرمايند مجدداً  اعاده به تحصيل گردند.

در صورت موافقت كميسيون موارد خاص استان مبني بر ادامه تحصيل شما ، معدل نيمسال تحصيلي جاري شما بايد بالاي 13 باشد در غيراينصورت حكم اخراج براي شما صادر ميگردد.

 

جهت پيگيري وضعيت تحصيلي  (2 ترم مشروطي ) در كميسيون موارد خاص استان ، فرم پيوست را تكميل كرده و نهايتاً تا تاريخ 19 ارديبهشت 1392 به واحد آموزش موسسه تحويل دهيد.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۲۶KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب