اطلاعيه مهم دانشجويان دو ترم مشروطي

بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان دو ترم مشروطي در كميسيون موارد خاص ، مشروط به تكميل مشخصات و ثبت نام در سامانه ي مربوط به درخواست بررسي موارد خاص امور دانشجويي وزارت علوم مي باشد ...

دانشجويان دو ترم مشروطي موظفند به سامانه ي مربوط به درخواست بررسي موارد خاص امور دانشجويي وزارت علوم مراجعه كرده و پس از ثبت نام و دريافت كد رهگيري، پرينت مربوط به تاييد ثبت نهايي خود را بهمراه تكميل فرم تعهدي كه در پيوست قرار گرفته به موسسه تحويل دهند .

 

** عواقب ناشي از عدم ثبت نام در سامانه و يا عدم تحويل تاييديه ثبت نام به موسسه بر عهده شخص دانشجو مي باشد **


مهلت ثبت نام : تا پايان روز 10 شهريور 92 تمديد شد.

 

لينك ثبت نام در سامانه ي مربوط به درخواست بررسي موارد خاص امور دانشجويي وزارت علوم

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۲۶KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب