اطلاعيه مهم تاييديه انتخاب واحد

قابل توجه تمامي دانشجويان : جهت تاييد دروس انتخاب واحد كرده خود نهايتاً تا 30 مهر 93 ...

قابل توجه تمامي دانشجويان :

 

جهت تاييد دروس انتخاب واحد كرده خود نهايتاً تا 30 مهر 93 "تاييديه انتخاب واحد" خود را از پورتال دانشجويي پرينت گرفته و جهت تاييد آن به امور مالي ارائه كنيد.

 

عدم ارائه در موعد مقرر به منزله حذف دروس تاييد نشده مي باشد .

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب