اطلاعيه مهم ارزشيابي اساتيد و صدور كارت ورود به جلسه امتحان

 دانشجوي گرامي؛

 

تاريخ ارزشيابي اساتيد از 1391/10/4 لغايت 1391/10/20 مي باشد .

حتما در بازه ذكر شده اقدام به ارزشيابي اساتيد از طريق پورتال دانشجويي خود نماييد .

 

در صورت عدم ارزشيابي اساتيد ، كارت ورود به جلسه امتحان صادر نخواهد شد .

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب