قابل توجه دانشجويان رشته كامپيوتر كه درس پروژه و كارآموزي را اخذ نموده اند

جهت اطلاع از اساتيد پروژه و زمان تعيين عنوان پروژه و كارآموزي ادامه مطلب را مشاهده نماييد

قابل توجه دانشجويان رشته كامپيوتر كه در نيمسال دوم 91 درس پروژه را اخذ نموده اند (و شرط حداقل 55 واحد گذرانده را دارند)

اساتيد پروژه به شرح ذيل معرفي مي گردند. دانشجويان گرامي حداكثر تا تاريخ 20 اسفند ماه 91 فرصت دارند فرم تعيين عنوان پروژه را به تأييد استاد مربوطه رسانده و تحويل مديرگروه نمايند.

افرادي كه تا تاريخ ذكر شده وضعيت پروژه را مشخص ننمايند در تاريخ 21 اسفند ماه 1 نمره از پروژه آنها كسر خواهد شد و از آن به بعد به ازاي هر هفته 1 نمره كسر مي گردد. پس از گذشت 5 هفته در صورتي كه وضعيت پروژه نامشخص باشد، درس پروژه دانشجو بدون برگشت هزينه در قالب حذف تكدرس حذف خواهد شد.

 

اساتيد پروژه:

آقاي مهندس سلامي (h.salami[at] profs.shandiz.ac.ir) - حداكثر تعداد پروژه : 8

آقاي مهندس شكريان (shokrian[at] gmail.com) - حداكثر تعداد پروژه : 5

خانم مهندس برادران (m.baradaran[at] profs.shandiz.ac.ir) - حداكثر تعداد پروژه: 10

آقاي مهندس شكفته (gm_computer[at] shandiz.ac.ir)

 

به نكات زير توجه نماييد:

1. حداكثر نمره پروژه هاي تحقيقاتي كه داراي پياده سازي نباشد 18 است.

2. پروژه هايي كه داراي پياده سازي هستند و قابليت كاربرد در محيط دانشگاهي (مانند موسسه شانديز) را دارند مشمول 2 نمره اضافي خواهند شد.

3. با توجه به محدود بودن تعداد پروژه هاي قابل ارائه توسط هر استاد، انتخاب دانشجو و نوع پروژه با استاد مي باشد و به فرم هايي كه پس از پر شدن سقف پروژه هر استاد ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4. در طول هفته جاري پس از تأييد عنوان پروژه توسط استاد جهت تحويل فرم انتخاب پروژه در صورت عدم حضور مديرگروه، آقاي مهندس شكفته، به خانم مهندس برادران مراجعه نماييد.

5. لينك دانلود اطلاعيه ها و فرم هاي مربوط به پروژه در قسمت فرم ها و فايل روي سايت موسسه قرار دارد. علاوه بر اين در انتهاي اين مطلب آورده شده است. حتي الامكان فرم ها و فايل هاي مورد نياز را از روي سايت دانلود نماييد تا در صورت تغيير، به آخرين نسخه آنها دسترسي داشته باشيد.

6. دانشجوياني كه علاقمند به ترجمه كتاب هستند مي توانند جهت انتخاب عنوان پروژه با اين موضوع، به خانم مهندس برادران يا آقاي مهندس شكفته مراجعه نمايند.

 

- فرم تعيين عنوان پروژه رشته كامپيوتر (آخرين نسخه)

- آئين نامه تدوين فايل مستندات پروژه گروه كامپيوتر

- فرم صورتجلسه تحويل پروژه دانشجويان رشته كامپيوتر (آخرين نسخه)

- نمونه صفحه جلد پايان نامه مقطع كارداني رشته كامپيوتر

 

 آخرين مهلت تعيين محل كارآموزي روز پنج شنبه 24 اسفند ماه مي باشد

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب