مسيرهاي پورتال دانشجويي جهت انتخاب واحد

به ادامه مطلب مراجعه نماييد

 

سرور 0
(Server 0)

http://stu.shandiz.ac.ir

اين مسير شما را به صورت تصادفي به يكي از مسيرهاي زير منتقل مي كند

سرور 1
(Server 1)

http://89.165.116.239/stu


http://edu1.shandiz.ac.ir/stu

سرور 2
(Server 2)

http://94.183.245.75/stu


http://stu2.shandiz.ac.ir

سرور 3
(Server 3)

http://79.127.96.15/stu

 

http://stu3.shandiz.ac.ir

 

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب