شماره جديد كلاس ها

دانشجويان گرامي

 با توجه به تغيير شماره برخي كلاسها ؛

شماره هاي جديد كلاس هاي خود را در پورتال دانشجويي قسمت برنامه كلاس تان مشاهده نماييد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب