اطلاعيه نيمسال تابستاني 1392

موسسه آموزش عالي شانديز در نظر دارد در نيمسال تابستاني92 دروس پايه و تخصصي رشته هاي كامپيوتر- عمران(كارهاي عمومي ساختمان) – معماري –حسابداري- الكتروتكنيك- جهانگردي و گرافيك و دروس عمومي در مقاطع كارداني و كارشناسي را ارئه نمايد جهت اطلاع از دروس ارائه شده به ادامه مطلب مراجعه نماييد....

ثبت نام و انتخاب واحد : 4 تيرماه 1392          لغايت         7 تيرماه 1392

شروع كلاس ها :         8 تيرماه 1392    

پايان كلاس ها :          15 مرداد ماه 1392

امتحانات :                 20 مرداد ماه 1392       لغايت        24 مراد ماه 1392

 

دردوس ارائه شده :

درصورتيكه تمايل به ارائه درسي خارج از دروس زير را داريد به گروه خود مراجعه نماييد.

 

 

دروس عمومي- مقطع كارداني                

دروس عمومي -  مقطع كارشناسي

رياضي پيش دانشگاهي

زبان پيش دانشگاهي

فيزيك پيش دانشگاهي

زبان عمومي

رياضي عمومي1

رياض كاربردي

آمار

رياضي كاربردي

آئين زندگي(اخلاق اسلامي)

انديشه اسلامي

جمعيت و تنظيم خانواده

شكوه همسرداري

 

رياضي عمومي 2

تاريخ اسلام

متون اسلامي

انديشه اسلامي2

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

 

 

 

كارداني معماري

كارداني  گرافيك

كارداني جهانگردي

كارداني حسابداري

كارشناسي حسابداري

فيزيك مكانيك

رياضي عمومي

ايستايي 1

ايستايي 2

اصول سرپرستي

 

رياضي عمومي

زبان عمومي

طراحي پيش

 

زبان خارجي

اقتصاد خرد

اصول حسابداري1

اصول حسابداري2

زبان انگليسي5

رياضيات و مقدمات آمار

زبان خارجي

اقتصاد خرد

اقتصاد كلان

اصول حسابداري 1

اصول حسابداري 2

حسابداري صنعتي 1

حسابداري صنعتي 2

رياضيات پايه

روش هاي آماري

رياضي عمومي1

رياضي عمومي2

رياضي كاربردي

آمار و احتمالات

حسابداري پيشرفته1

حسابداري پيشرفته2

حسابداري ميانه

مباحث جاري

 

 

 

 

 

كارداني كامپيوتر

كارداني الكتروتكنيك

كارداني ساختمان

شيوه ارائه نوشتاري و گفتاري

زبان خارجي

زبان فني

آمار و احتمالات

رياضي كاربردي

اصول سرپرستي

رياضي عمومي

 

 

فيزيك عمومي

رياضي عمومي

زبان عمومي

فيزيك مغناطيس

تحليل مدار

زبان فني

رياضي كاربردي

ماشين هاي سه فاز

اصول سرپرستي

 

زبان عمومي

رياضي 6

رياضي 7

فيزيك مكانيك

استاتيك

مقاومت مصالح

تحليل سازه

نقشه كشي ساختمان هاي بتني

كارآموزي

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب