آدرس كلاس هاي تربيت بدني

آدرس محل تشكيل كلاس هاي تربيت بدني در نيمسال اول تحصيلي 90 به شرح ذيل اعلام مي گردد

1

تربيت بدني 1 – خواهران

دانشگاه فردوسي – زمين چمن 22 بهمن – جنب خوابگاه خواهران – پشت مسجد جديد

2

تربيت بدني 2 – خواهران

10 – 8  و 12 - 10

دانشگاه فردوسي – سالن امام علي (ع) – جنب استخر

3

تربيت بدني2 – خواهران

16 – 14

دانشگاه فردوسي - سالن 22 بهمن

4

تربيت بدني 1 – برادران

دانشگاه فردوسي  - زمين چمن امام رضا(ع)

5

تربيت بدني 2- برادران

دانشگاه فردوسي – سالن امام علي (ع) – جنب استخر

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب