تخلفات انتخاب واحد نيمسال اول 1391-1392

دانشجوياني كه در نيمسال اول 1391-1392 (مهر1391) تخلف انتخاب واحد داشتند و درس ( دروس ) آنها بدليل اين تخلف حذف گرديده به شرح زير (فايل پيوست) اعلام ميشوند.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۱۹۹KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب