اطلاعيه مهم ارزشيابي اساتيد و حذف تكدرس

ارزشيابي اساتيد در پورتال دانشجويي فعال گرديد و آخرين مهلت براي ارزشيابي اساتيد و همچنين حذف تكدرس به شرح زير مي باشد :

 آخرين مهلت ارزشيابي اساتيد : تا 31 ارديبهشت 1392

 

 آخرين مهلت  حذف تكدرس : 26 ارديبهشت 1392

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب