اطلاعيه مهم تخلفات انتخاب واحد

اسامي دانشجوياني كه در نيمسال اول سال تحصيلي 93-92 تخلف انتخاب واحد داشته اند در فايل پيوست قرار دارد ...

تخلفات انتخاب واحد مورد بررسي قرار گرفته و طبق نظر مديرگروه و تصميم مسئول آموزش ، اقدام انجام شده در مورد اين تخلفات در فايل پيوست قرار دارد.

در اين اطلاعيه تخلفات براي تمام رشته ها بجز گروه معماري و كامپيوتر اعلام گرديده و بمحض بررسي تخلفات انتخاب واحد اين دو رشته ، اطلاعيه در مورد اقدام انجام شده براي دانشجويان متخلف در اين رشته ها (معماري و كامپيوتر) نيز منتشر خواهد شد.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۳۵KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب