جستجو : گرافيك

مطالب:

قابل توجه كليه دانشجويان رشته گرافيك

از كليه دانشجويان رشته گرافيك اعم از فارغ التحصيلان و با الاخص دانشجويان ترم آخر درخواست مي گردد آثار هنري خودرا در زمينه هاي (پوستر -گرافيك محيطي ،طراحي نشانه ،صفحه آرايي و طراحي چاپ و بسته بندي)تا فردا يكشنبه مورخ 2/8 به امور فرهنگي جهت برپايي نمايشگاه روز جهاني گرافيك ارائه نمايند.

انجمن علمي گرافيك

قابل توجه كليه دانشجويان رشته گرافيك-سومين جلسه انجمن علمي پيرامون گزارش اقدامات انجام شده وتصميم گيري هاي جديد دوشنبه 91/9/13در محل دفتر مديران گروه

برگزاري نمايشگاه پژوهش ويژه دانشجويان رشته گرافيك

به اطلاع كليه دانشجويان رشته گرافيك مي رساند جهت شركت در نمايشگاه پژوهش حداكثرتا تاريخ1391/9/20آثار هنري خودرا هرچه سريعتر به دفتر معاونت فرهنگي تحويل نمايند .لازم به ذكر است آثار رسيده بعد ازاين تاريخ پذيرفته نخواهد شد.

برگزاري نمايشگاه به مناسبت هفته پژوهش

به اطلاع كليه دانشجويان رشته گرافيك مي رساند جهت شركت در نمايشگاه هفته پژوهش آثار هنري خودرا تا تاريخ 1391/9/20به مدير انجمن علمي گروه گرافيك (آقاي داود طاهري)ويا امور فرهنگي موسسه تحويل نمايند.بديهي است آثار ارسال شده پس از تاريخ فوق پذيرفته نخواهد شد.

انتخابات انجمن علمي گرافيك

به اطلاع كليه دانشجويان رشته گرافيك مي رساند برگزاري انتخابات انجمن علمي با حضور سركار خانم وفادار نيا در روز پنجشنبه مورخ 1391/8/25ساعت 13:30 در اتاق مديران گروه انجام خواهد شد

فراخوان عضويت در انجمن علمي گروه گرافيك

از دانشجويان محترم رشته گرافيك جهت ثبت نام در انجمن علمي گروه گرافيك دعوت بعمل مي آيد.

قابل توجه پذيرفته شدگان رشته گرافيك سال 90

به اطلاع كليه پذيرفته شدگان رشته گرافيك سال 90 مي رساند...

برگزاري جلسه توجيهي دانشجويان جديدالورود رشته گرافيك

جلسه توجيهي دانشجويان جديدالورود رشته گرافيك با حضور دانشجويان، جمعي از مسئولين از جمله قائم مقام، معاونت آموزشي و مسئول كميته انضباطي موسسه روز جمعه 5 اسفند برگزار گرديد.