جستجو : جلسه توجيهي

مطالب:

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 1395 - در خصوص جلسه توجيهي 27 شهريور

قابل توجه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ورودي 1395 كه در جلسه توجيهي روز شنبه 27 شهريور شركت مي نمايند مي رساند سرويس رفت ساعت 19:30 در محل پايانه غرب قطار شهري آماده انتقال دانشجويان به موسسه است و پس از پايان مراسم، سرويس تا ميدان آزادي ارائه خدمات مي نمايد.

جلسه توجيهي پروژه و كارآموزي دانشجويان رشته كامپيوتر

جلسه توجيهي جهت دانشجويان رشته كامپيوتر كه در ترم جاري دروس پروژه يا كارآموزي را اخذ نموده اند در روز پنج شنبه مورخ 8 اسفند 92 در محل موسسه برگزار مي گردد. حضور كليه دانشجوياني كه دروس فوق را اخذ نموده اند در اين جلسه الزامي مي باشد و اسامي دانشجوياني كه در اين جلسه حضور نداشته باشند جهت حذف درس به آموزش اعلام مي گردند.

برگزاري جلسه توجيهي دانشجويان جديدالورود رشته گرافيك

جلسه توجيهي دانشجويان جديدالورود رشته گرافيك با حضور دانشجويان، جمعي از مسئولين از جمله قائم مقام، معاونت آموزشي و مسئول كميته انضباطي موسسه روز جمعه 5 اسفند برگزار گرديد.