كنسلي كلاس دوشنبه 91/11/30 استاد تقوي

بدليل ادغام دو گروه در هفته گذشته , اين هفته دوشنبه 91/11/30 كلاس استاد تقوي برگزار نميگردد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب