قابل توجه كليه دانشجويان درس پروژه رشته كامپيوتر

دانشجويان درس پروِژه استاد برادران جهت بررسي پيشرفت پروژه كليه مطالب تهيه شده خودرا دوشنبه ساعت 10 به همراه داشته باشيد

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب