قابل توجه دانشجويان درس پروژه مالي با استاد سيدي

تمامي دانشجوياني درس پروژه مالي با استاد سيدي (كارداني و كارشناسي)،روز پنجشنبه 1392/1/29 راس ساعت 9 در موسسه حضور داشته باشند. حضور تمامي دانشجويان الزامي است. 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب