جزوه فصل توان و ريشه گيري درس رياضي پيش استاد صادقي

دانشجويان محترم درس رياضي پيش استاد صادقي جهت درياقت جزوه فصل دوم و سوم (توان و ريشه گيري) به ادامه مطلب مراجعه نمايند.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۱۲۰۱KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب