جزوه درس رياضي پيش آقاي صادقي

دانشجويان محترم جهت دريافت جزوه عبارات جبري و معادله و نا معادله به ادامه مطلب مراجعه نمايند....

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۶۵۵KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب