تمديد مهلت ارائه پروژه جهانگردي

با توجه به نظر مديرگروه محترم رشته مديريت جهانگردي زمان تحويل پروژه جهانگردي تا تاريخ 91/4/25 تمديد شد.لازم به ذكر است دانشجويان پژوره كامل شده را به صورت پرينت و صحافي جهت كتابخانه تهيه و يك CDحلقه  حاوي فايل پروژه به مديرگروه ارائه نمايند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب