تحويل پروژه كارداني حسابداري

تحويل پروژه دانشجويان رشته كارداني حسابداري از تاريخ 1 مرداد لغايت 15 مرداد مي باشد. لازم به ذكر است كه نيازي به ارائه نمي باشد فقط بايد 2 جلد از پروژه را به مديرگروه ارائه دهيد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب