تحويل پروژه استاد گرگاني

كليه دانشجويان درس سيستم هاي اطلاعات حسابداري استاد گرگاني كه پروژه خود را تحويل نداده اند ، حداكثر تا روز امتحان فرصت دارند فايل powerpoint خود را در قالب cd تحويل دهند .

در غير اينصورت از نمره پروژه محروم و برگه امتحاني آنها بر مبناي 20 نمره خواهد بود .

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب