برگزاري عمليات نقشه برداري دانشجويان رشته عمران-ساختمان

به اطلاع دانشجويان درس نقشه برداري ميرساند عمليات نقشه برداري چهارشنبه2بهمن ساعت 8 صبح در محل موسسه برگزار مي شود.حضور كليه دانشجوياني كه اين درس را انتخاب نموده اند الزامي است.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب