اطلاعيه پروژه گروه جهانگردي

دانشجوياني كه پروژه خود را در نيمسال مهر92 انتخاب كرده بودند:

 3 نسخه از نتيجه گيري ، مقدمه و خلاصه در روز پنج شنبه مورخ 17 بهمن 92 ساعت 9 - 8 به مديرگروه جناب آقاي نوري تحويل دهند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب