اطلاعيه مهم كارآموزي گروه ساختمان

كليه دانشجوياني كه كارآموزي را در ترم بهمن 92 - 91 انتخاب نموده اند ، حداكثر تا پايان مرداد 92 ميتوانند گزارش و مدارك كارآموزي خود را به گروه (جناب آقاي مهندس رباط ) تحويل نمايند .

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب