اطلاعيه مهم كارآموزي مهر92

دانشجوياني كه كارآموزي را در ترم مهر 92 انتخاب كرده اند حداكثر تا تاريخ 30 بهمن فرصت دارند گزارش كار خود را به گروه تحويل دهند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب