اطلاعيه كارآموزي و پروژه گروه برق

دانشجويان گروه برق كه درس پروژه و كارآموزي را در ترم بهار 92 انتخاب كرده اند ، در تاريخ يكشنبه 2 تير 92 ساعت 13 به دفتر گروه برق مراجعه كنيد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب