اطلاعيه درس كارآفريني و پروژه

اطلاعيه درس كارآفريني و پروژه نيمسال مهر 92 :

جهت تحويل نهايي پروژه درس سه شنبه مورخ 17دي 92 ساعت 10 - 8 به دفتر مديران گروه مراجعه فرماييد.

درصورت عدم مراجعه در اين تاريخ ،دانشجو بايد درس مذكور را در ترم بعد مجددا اخذ كند .

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب