اطلاعيه درس تنظيم شرايط محيطي(گروه3) استاد زماني

درس تنظيم شرايط محيطي (گروه3) استاد زماني تا اطلاع ثانوي تشكيل نمي شود. دانشجويان جهت هماهنگي هاي لازم يكشنبه مورخ 1390/9/13 ساعت 17 به خانم مهندس كچوئي مراجعه كنند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب