معرفي سايت رياضي

سايت جامع رياضي مقدماتي به همت آقاي پيمان گردلو آماده شده است كه بيشتر به مباحث رياضيات پايه و ....

سايت جامع رياضي مقدماتي به همت آقاي پيمان گردلو آماده شده است كه بيشتر به مباحث رياضيات پايه و رياضيات عمومي مقدماتي مي پردازد .جهت استفاده از مطالب اين سايت به آدرس http://www.nenomatica.com منوي اهداف سايت مراجعه نماييد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب