جبراني درس فارسي عمومي (گروه 8 و 9) توسط استاد همايوني مهر

جبراني درس فارسي عمومي توسط استاد آقاي همايوني مهر به شرح ذيل اعلام مي گردد: گروه8: ساعت 12 الي 14 در كلاس 104 (سه شنبه مورخ 90/10/6) گروه9: ساعت 8 الي 10 در كلاس 119 و 12 الي 14 در كلاس 105 (يكشنبه مورخ 90/10/11 ) برگزار مي گردد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب