جبراني درس زبان پيش دانشگاهي توسط استاد محصل

جبراني درس زبان پيش دانشگاهي توسط استاد خانم محصل به شرح ذيل اعلام مي گردد:

سه شنبه مورخ 91/3/2  ساعت 8 الي 10 در كلاس 104

سه شنبه مورخ 91/3/2 ساعت 10 الي 12 در كلاس 119

برگزار مي گردد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب